vrijdag 9 oktober 2015

Dagelijkse verwijzing uit de Verdwijning naar de Cursus

Je bent een heler wanneer je ware vergeving beoefent, zoals de cursus je leert:

Het is niet de functie van Gods leraren om het resultaat van hun geschenken te beoordelen. Het is slechts hun functie ze te geven. Als ze dat eenmaal hebben gedaan, hebben ze ook het resultaat gegeven, want dat maakt deel uit van het geschenk. Niemand kan geven als hij zich om het resultaat van zijn geven bekommert. Dat legt een beperking op aan het geven zelf en noch gever, noch ontvanger heeft dan het geschenk. Vertrouwen maakt een wezenlijk onderdeel uit van geven; het is in feite het deel dat delen met elkaar mogelijk maakt; het deel dat garandeert dat de gever niet kan verliezen, maar alleen kan winnen. Wie geeft een geschenk en blijft er dan bij aanwezig om er op toe te zien dat het gebruikt wordt zoals het de gever goeddunkt? Dat is geen geven, maar gevangen nemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten