woensdag 27 april 2016

Thema uit Een Cursus in Wonderen - 89 - De formule van het ego - deel 3
Deze morgen vervolledigen we onze reeks over de formule van het ego, nl. het ongedaan maken ervan. Dit is deel 3 waarin we bespreken hoe van deze chaos we los kunnen komen en hoe waterdicht dit denksysteem van het ego, waarin we getrapt zijn, ook mag zijn, het toch niet waterdicht is voor God omdat ongeacht wat het ego ons voorliegt er in ieder van ons een juist gericht denken is. Dat er in ieder van ons een juist gericht denkend leraar is die de weg kent om ons weg te leiden uit dit moeras.

We herhalen heel snel wat voorafging. De formule van het ego begint met de angst voor de liefde omdat we bang zijn dat in de aanwezigheid van die liefde, het persoonlijke zelf, de ‘ik’ waarmee we ons identificeren zal verdwijnen. En om dit te beschermen duwen we de liefde van ons af, maken we onze eigen wereld van de speciale liefde en dan, zegt het ego ons, heeft dit geleid tot zonde. We voelen ons nu schuldig voor deze verschrikkelijke zonde waarbij we God vertelden dat Zijn Liefde niet voldoende was voor ons. We werden bang voor de vergelding van God en de enige manier om te ontsnappen aan de onvermijdelijke straf van God – dat Hij het leven dat wij van Hem gestolen hebben terugneemt wat onze dood zou betekenen – is door dit alles naar buiten te projecteren en het probleem buiten ons te zien en niet meer in ons.
Ik ben dus nog steeds bang, maar de reden voor mijn angst is omdat iedereen die ik buiten mij zie de zondaar is en iedereen zich schuldig moet voelen over hetgeen ze mij aangedaan hebben of aan diegenen waarmee ik mij identificeer. En wanneer dit is gebeurd is het handiger te vergeten dat wij dit naar buiten geprojecteerd hebben. Dit is een heel belangrijk onderdeel in de strategie van het ego.

Les 136 van het werkboek ‘Ziekte is een verdediging tegen de waarheid.’ maakt dit in het eerste deel, op de eerste pagina, heel duidelijk. Ik vergeet dat ik naar buiten projecteer, het enige wat ik weet is wat de wereld mij heeft aangedaan en dit blijf ik ondersteunen door dit hele systeem van leugens en verhalen en verhalen en leugens die ik voortdurend blijf maken waardoor er geen twijfel bestaat dat het de wereld is die mij dit heeft aangedaan en ik steeds meer getuigen/bewijzen hiervoor heb.
Van zodra we hierin vastzitten en iedereen in de wereld hiermee instemt dan bestaat er niet langer hoop omdat de feiten dit aantonen en we allemaal deze feiten kennen. Daarom hebben we een lichaam met zintuigen en met een brein die al die zintuigelijke gegevens interpreteert om ons aan te tonen dat het inderdaad de wereld is die ons dit heeft aangedaan.

En in relatie tot wat de wereld is, vat ik dit samen door te zeggen dat de wereld gelooft dat 2 + 2 = 4. Vraag maar aan gelijk wie in de wereld of zelfs aan iemand van de lagere school hoeveel 2 + 2 is en men zal antwoorden ‘4’ omdat wanneer men een ander getal zou noemen dan zouden ze niet slagen voor de proef. Maar het is echter wel zo dat 2 + 2 enkel in de wereld van het ego 4 is, enkel in de wereld van tijd en ruimte, enkel in de wereld van de lichamen.
In de wereld van de denkgeest is 2 + 2 = 5 omdat dit hier geen enkele logische betekenis heeft. Hier heeft dit geen enkele betekenis en de hele opzet van Jezus met Een Cursus in Wonderen is om aan te tonen dat er niets in deze wereld is die enige betekenis heeft. Alles hier is een leugen want, zegt hij, niets is zo verblindend dan de waarneming van de vorm. Vorm stelt dat er een uiterlijke wereld is. Er is hier een lichaam waar de wereld zich aan opdringt, er zijn hier mensen en iedereen in de wereld is het hierover met mij eens. En voor het lichaam is dit allemaal waar, maar dat is de meest fundamentele leugen van het ego omdat het lichaam zegt, de 2 + 2 = 4-wereld zegt dat er hier een afgescheiden wereld is. Er is een afgescheiden ding die ik ‘mij’ noem en begrensd wordt door dit lichaam, door deze fysieke aanwezigheid en dit bewijst allemaal dat de afscheiding van God een feit is. Wanneer dit een feit is, is zonde werkelijk, schuld gerechtvaardigd en de angst voor God iets om voor weg te vluchten, dit alles wanneer 2 + 2 = 4.
Maar als 2 + 2 = 5 dan zijn we terug in onze denkgeest waar ook Jezus of de Heilige Geest is en wij ons er bewust van zijn dat dit alles verzonnen is. Dat is de manier om hieraan te ontsnappen. Dat is de reden waarom het denksysteem van het ego waterdicht is, maar niet waterdicht voor God. De weg hieruit is door naar elke uitleg te kijken die de wereld ons geeft over waarom iets gebeurt - en de meest knappe koppen, door heel onze geschiedenis, zullen ons zeggen waarom dingen gebeuren - en door hiernaar te kijken en zeggen: ‘in jouw wereld is dit misschien waar, maar niet in mijn wereld. Mijn wereld is waar Jezus is, waar de Heilige Geest is, waar de Verzoening is, waar vergeving wordt beoefend. Mijn wereld is de wereld van de keuzemakende denkgeest die op gelijk welk ogenblik kan kiezen voor de leugens van afscheiding van het ego of voor de waarheid van de Verzoening van de Heilige Geest en die zegt dat de afscheiding nooit is gebeurd.’

Op het praktische niveau nu, zolang ik mij identificeer met een lichaam kan ik mijn ervaringen als een lichaam niet ontkennen. Jezus zegt ons zelfs in het begin van de tekst dat dit een uiterst onwaardige vorm van ontkennen is. Ik ontken niet wat ik omschrijf als mijn fysieke of mijn emotionele problemen. Ik ontken niet de efficiënte werking van wat de Cursus magie noemt; alles wat mij helpt om het lijden van mijn fysieke of emotionele problemen te verzachten, maar ik hoef dit niet langer te geloven. Dat is de uitdaging wanneer we werken met Een Cursus in Wonderen en we de reis samen maken met Jezus, onze weg de ladder op. Dat we tegelijkertijd, wanneer we leren dat de wereld niet datgene is wat we denken, dat dit een wereld is van huichelarij en leugens, ons niet gevraagd wordt om dit te ontkennen, maar we beginnen met onszelf los te maken van ons fysieke en psychische zelf en beginnen te zeggen dat dit niet werkelijk is wie ik ben.

Wanneer ik dus een pilletje neem om mij te helpen bij een probleem en het maakt niet uit of je nu gekozen hebt voor de reguliere geneeswijze, voor een alternatief middel of voor niets, wat je ook maar doet om het ongemak te verzachten, hierbij te begrijpen dat dit iets is van de valstrik van het ego. Je erkent en respecteert nog steeds het feit dat je zo bang bent voor de liefde en voor de keuze om een lichaam te zijn, maar je doet dit nu, zoals de Cursus dit in het begin vernoemd, door gebruik te maken van enerzijds deze compromitterende aanpak van magie samen met het wonder. Terwijl je zorg draagt voor je lichaam ben jij je er tevens bewust van dat de oorzaak ervan niet hier is, de oorzaak ligt in de denkgeest, waar het wonder ons heen brengt.


De manier dus om de formule van het ego ongedaan te maken is door te beginnen om elke leugen in vraag te stellen, elk verhaal, elke uitleg die je geeft of die de wereld jou gegeven heeft over de reden waarom je hier bent, over het waarom van de manier hier te zijn, waarom je lijdt en ongemak ervaart, waarom je geluk en plezier ervaart. En hier gewoon naar kijken en zeggen: ik hoef dit niet langer te pikken. Het ego liegt tegenover mij en het is enkel de Heilige Geest of Jezus die mij de waarheid vertellen. Het is in die waarheid dat we leven om het pad van het wonder te nemen dat ons wegleidt van de wereld van de leugens, van de 2 + 2 = 4 wereld naar de wereld van de waarheid, waar 2 + 2 = 5. Dat wij een keuzemakende denkgeest zijn en dat alle macht om te kiezen voor Hemel en aarde in ons ligt. Het ligt in dit keuzemakende deel van onze denkgeest die kan kiezen voor ofwel de leugens van het ego of voor de waarheid van de Heilige Geest. En keer op keer zegt Jezus ons in de Cursus ‘Kies opnieuw!’ en dat is natuurlijk de uiteindelijke boodschap. Kies opnieuw! Het is in die keuze dat je de vrede van God zult vinden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten