zaterdag 28 april 2018

Les 31. – Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie. – deel 2


(4) Herhaal daarnaast in de loop van de dag het idee voor vandaag zo vaak mogelijk. Herinner jezelf eraan dat je in naam van je eigen vrijheid een onafhankelijkheidsverklaring aflegt. En in jouw vrijheid is de vrijheid van de wereld gelegen.

Er wordt aangedrongen op veelvuldig oefenen om hopelijk te leiden tot het herhaaldelijk toepassen van de wijsheid die deze lessen bevat en we geholpen worden om onze dwaze illusies naar de wijze waarheid te brengen die de Heilige Geest voor ons in onze denkgeest vasthoudt. In jouw vrijheid ‘is de vrijheid van de wereld gelegen’ omdat de wereld een deel is van jou. Wij hebben deze wereld, die een product van onze gedachten is, gemaakt. Wanneer deze veranderen zal ook onze wereld veranderen. Jezus heeft het niet over het bevrijden van de wereld of het bevrijden van zijn lijden, noch bedoelt hij om iets in de uiterlijke wereld te ondernemen. Hij heeft het enkel over onze waarneming, de perceptie van de wereld.

Het taalgebruik van Een Cursus in Wonderen en vooral in het werkboek kan het soms dat Jezus spreekt over het redden van de uiterlijke wereld. Het christendom heeft immers altijd ook op deze manier gesproken. In de Cursus gebruikt Jezus een terminologie die we ook in het traditionele christendom terugvinden. Hij geeft er echter een totaal andere betekenis aan. Deze lessen verduidelijken dit. Zoals bijvoorbeeld het idee van les 186: ‘De verlossing van de wereld hangt af van mij.’ Wordt bedoeld dat het enkel mijn wereld is die moet gered worden. Wanneer ik mijn denken verander en mezelf bevrijd van de tirannie van het ego dan zal de wereld die ik waarneem en ervaar ook veranderen. Hierbij moeten we echter niet denken om helemaal niets te doen in de wereld. We worden gevraagd om eerder passief te zijn tegenover het ego, maar best actief tegenover de Heilige Geest die met liefde onze gedachten, woorden en daden automatisch leidt.

Daarom moeten deze passages heel voorzichtig gelezen worden en behouden blijven in de context die Jezus ons leert. Wanneer er geen uiterlijke wereld is, hoe zou er dan een wereld daarbuiten kunnen zijn die gered moet worden? Het is wanneer studenten van Een Cursus in Wonderen hun ego’s werkelijk willen maken dat zij betekenis uit de context nemen zonder de metafysische achtergrond ervan te begrijpen en laten de Cursus hierdoor exact het tegenovergestelde zeggen van wat hij werkelijk bedoeld.

De volgende les maakt dit punt nog duidelijker, maar vooraleer we daar verder mee gaan, moedigt de laatste alinea van deze les ons aan om een begin te maken met ‘veelvuldige toepassingen’ welke Jezus in het begin van de les al had vernoemd want het mag duidelijk zijn dat zonder deze toepassingen het werkboek niet in zijn opzet zal slagen.

5. Het idee voor vandaag is ook bijzonder goed te benutten als antwoord op iedere optredende vorm van verleiding. Het is de verklaring dat je er niet voor zult zwichten en jezelf tot slaaf maken.

Op het einde van de tekst beschrijft Jezus verleiding als het geloof dat we een lichaam zijn die over krachten beschikt waar we geen controle over hebben:

Verleiding kent één les die ze in al haar vormen wil onderwijzen, waar ze ook maar optreedt. Ze wil de heilige Zoon van God ervan overtuigen dat hij een lichaam is, is geboren in wat sterven moet, niet bij machte om aan de broosheid ervan te ontkomen en gebonden door wat het hem gebiedt te voelen. (T. 31. VIII. 1:1-2)

Kiezen voor de Heilige Geest en Zijn denksysteem verschuift onze identificatie van het lichaam naar de denkgeest, die de oorzaak is van alles wat het lichaam doet en voelt en ons uiteindelijk verlost van de slavernij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten