donderdag 20 augustus 2015

Dagelijkse verwijzing uit de Verdwijning naar de Cursus

De Cursus is gericht op de ervaring van echte eenheid die samengevat kan worden in slechts twee woorden, de twee woorden die werkelijk de absolute waarheid uitdrukken. Houd je aandacht op het doel terwijl je de wereld vergeeft en onthoud altijd waarheen de Cursus je leidt.

En het laatste dat overwonnen moet worden is de dood. Uiteraard! Zonder het idee van de dood is er geen wereld. Alle dromen zullen met deze eindigen. Dit is het einddoel van de verlossing, het einde van alle illusies. En in de dood worden alle illusies geboren. Wat kan uit de dood geboren worden en toch leven hebben? Maar wat is uit God geboren en kan toch sterven? De inconsistenties, de compromissen en de rituelen die de wereld activeert in haar vruchteloze pogingen zich vast te klampen aan de dood en toch te denken dat liefde werkelijk is, is onnadenkende malle magie, zonder effect en zonder betekenis. God is en in Hem moet al het geschapene eeuwig zijn. Zie je niet in dat Hij anders een tegendeel heeft en dat angst dan even werkelijk zou zijn als liefde?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten