donderdag 12 juli 2018

Les 50 – Ik word gedragen door de Liefde van God.


Les 50 verschilt van de vorige. Deze les doet een nieuwe uitspraak over de aard van de speciale relatie. De termen ‘speciale relatie’ en ‘speciaalheid’ komen in het werkboek niet voor, nochtans refereert Jezus hier naar.

(1) Hier ligt het antwoord op elk probleem waarvoor jij je gesteld ziet, vandaag en morgen en zolang er sprake is van tijd. In deze wereld geloof je dat alles jou steunt behalve God. Je hebt je vertrouwen geschonken aan de meest triviale en waanzinnige symbolen: pillen, geld, 'beschermende’ kleding, invloed, aanzien, aardig gevonden worden, de 'juiste' mensen kennen en een eindeloze lijst van vormen van niets, die jij met magische kracht bekleedt.

Laat het duidelijk zijn dat Jezus hier niet zegt dat we ons schuldig moeten voelen wanneer we een pilletje nemen, wanneer we tijdens de winter warme kleding dragen of wanneer we vrienden hebben waarmee we graag de tijd doorbrengen. Deze passage is vergelijkbaar met les 76 ‘Ik sta onder geen andere wetten dan die van God’. Bovendien zegt Jezus niet dat wij onze lichamelijke belangen zouden moeten laten varen. Het niveau van geest en lichaam wordt soms verward en hiervoor waarschuwt hij ons ook in de tekst zoals bijvoorbeeld in T. 2. IV. 3:8-11. Wanneer we in de werkelijke wereld zijn is het mogelijk om onze lichamen – fysiek en psychisch – over het hoofd te zien omdat we op dat punt weten dat dit niet onze identiteit is. Maar Jezus kent zijn studenten en kent ze zeer goed en hij wil dat we ons bewust zijn van het denksysteem waarop een afhankelijkheid (of speciale relatie) gebaseerd is en dat we de oorsprong begrijpen van ons vertrouwen in dingen van de wereld. Alleen dan kunnen we een betekenisvolle keuze ertegen maken. Hij vervolgt met de oorsprong van deze speciale gehechtheden:

(2) Al deze dingen zijn jouw substituten voor Gods Liefde. Al deze dingen worden gekoesterd om de identificatie met het lichaam zeker te stellen. Het zijn lofzangen op het ego. Schenk je vertrouwen niet aan wat waardeloos is. Het zal jou niet steunen.

Nogmaals Jezus zegt hier niet dat we iets wat ons fysiek of psychisch een beter gevoel geeft, zouden moeten opzeggen. We moeten ons echter wel bewust worden van onze afhankelijkheid eraan. In de tekst spreekt hij van ‘afgoden’. Een dergelijke afhankelijkheid zegt dat de Liefde van God onvoldoende is en dat we meer willen:

De wereld gelooft in afgoden. Niemand komt daar, tenzij hij ze aanbeden heeft en nog steeds probeert er een te vinden die hem alsnog een geschenk zou kunnen bieden dat de werkelijkheid niet bevat. Elke aanbidder van afgoden koestert de hoop dat zijn speciale godheden hem méér zullen geven dan andere mensen bezitten. Het móet meer zijn. Meer van wat maakt niet echt uit: meer schoonheid, meer verstand, meer weelde of zelfs meer rampen en meer pijn. Maar méér van iets, daar dient een afgod toe. En wanneer de een tekortschiet, komt een ander in zijn plaats, in de hoop meer van iets anders te vinden. Laat je niet misleiden door de vormen die dat ‘iets’ aanneemt. Een afgod is een middel om méér te krijgen. 13En juist dit druist in tegen de Wil van God. (T. 29. VIII. 8:4-13)

Maar dit wisten we hoe dan ook al anders zouden we hier niet in deze wereld zijn, want niemand is hier, zoals we net konden lezen, tenzij hij naar iets meer op zoek is dan de Liefde die God hem aanbiedt. Wees hierbij wel voorzichtig om het onderricht van Jezus niet te gebruiken als een reden om jezelf of anderen te kwetsen. Gebruik het echter als een manier om jezelf eraan te herinneren dat je een reis doorheen speciaalheid neemt. We zullen regelmatig op dit thema terugkomen: de reis naar de Hemel via de hel is de weg langs waar Jezus ons.

(3) Alleen de Liefde van God zal jou in alle omstandigheden beschermen. Ze zal je boven elke beproeving uittillen en je hoog boven alle vermeende gevaren van deze wereld verheffen tot een sfeer van volmaakte vrede en veiligheid. Ze zal jou voeren naar een denkstaat die door niets bedreigd, door niets verstoord kan worden en waar niets de eeuwige kalmte van de Zoon van God verbreken kan.

Jezus herinnert ons hier aan ons doel om zonder angst door de droom te stappen. Wanneer we dit doen zullen we ons uiteindelijk realiseren dat we helemaal niet in de droom zijn: de droomfiguur die we ons zelf noemen is dan een weerspiegeling van de gedachte van liefde waarmee we ons identificeren. Maar het is een proces is en in deze les wordt de reis in zijn geheel voorgesteld: waar we begonnen zijn, de aard van de reis – doorheen onze speciaalheid gaan – naar uiteindelijk het einde ervan.

(4:1-4) Vertrouw niet op illusies. Ze zullen jou in de steek laten. Stel al je vertrouwen op de Liefde van God in jou: eeuwig, onveranderlijk, immer feilloos. Dit is het antwoord op alles waarvoor jij je vandaag gesteld ziet.

Er zijn vele prachtige passages in de tekst over het onttrekken van ons vertrouwen in de illusies. We lezen bijvoorbeeld deze:

Het is onmogelijk dat het de Zoon van God aan geloof ontbreekt, maar hij kan wel kiezen waaraan hij het wil hechten. Ongeloof is niet een gebrek aan geloof, maar geloof in niets. Het ontbreekt het geloof in illusies beslist niet aan macht, want daardoor gelooft de Zoon van God juist dat hij machteloos is. Zo heeft hij geen geloof in zichzelf, maar gelooft hij sterk in zijn illusies over zichzelf. (T. 21. III. 5:1-4)

De inleiding van ‘Zoek niet buiten jezelf’ vat de hele alinea samen:

Zoek niet buiten jezelf. Want dat is tot mislukken gedoemd en je zult tranen storten elke keer dat een afgod valt. De Hemel kan niet worden gevonden waar hij niet is en nergens anders kan er vrede zijn. Geen enkele afgod die jij aanbidt wanneer God roept, zal ooit in Zijn plaats antwoorden. Geen enkel ander antwoord dat jij daarvoor in de plaats kunt stellen doet jou het geluk vinden dat Zijn antwoord brengt. Zoek niet buiten jezelf. Want al je pijn komt simpelweg voort uit een vruchteloze speurtocht naar wat je wilt, waarbij je hardnekkig volhoudt te weten waar dat te vinden is. (T. 29. VII. 1:1-7)

Telkens we verontrust zijn komt dit omdat we niet geloven dat we altijd bij de Liefde van God zijn. Maar willen we wel gedurig bij de Liefde van God zijn? Meestal kiezen we in plaats daarvan om bij gelijk wat anders te zijn, zo lang het maar buiten onze denkgeest is. Zonder oordeel of schuld naar deze afschuwelijke gedachte kijken is de manier om eraan voorbij te gaan tot een staat van ware zondeloosheid, van onschuld die onze natuurlijke Identiteit is als de Zoon van God.

(4:5-8) Door de Liefde van God in jou kun je alle ogenschijnlijke moeilijkheden moeiteloos en in het volste vertrouwen oplossen. Zeg dit vandaag vaak tegen jezelf. Het is een verklaring waarmee jij je van het geloof in afgoden bevrijdt. Het is jouw erkenning van de waarheid over jezelf.

De Liefde van God lost alle ‘schijnbare moeilijkheden’ die alleen in de vorm te vinden zijn op . Zoals we al hebben kunnen zien heeft het ego letterlijk de wereld van vorm gemaakt, zowel collectief als individueel, om ons weg te houden van de keuze voor de Verzoening, een keuze die het einde betekent van het bewind van het ego in onze denkgeest. Wanneer het probleem (uiterlijk) weggehouden wordt van het antwoord (in ons innerlijk) kan het probleem nooit opgelost en wordt het slechts van de ene vorm naar een andere veranderd. Echter, wanneer het naar de waarheid binnenin wordt gebracht dan kan het niet anders dan oplossen. Zoals een latere les over vergeving het stelt: ‘Ik vergeef en dit zal verdwijnen’ (Wd1. 193. 13:3)

De verwijzing naar de afgoden waarvan we verlost zijn is de speciale relatie. We doen beroep op deze vervangingen voor de Liefde van God als versterking voor wat het bestaan van ons ego bedreigt en die erin voorziet dat er aan de illusie van onze behoeften wordt voldaan:

Laat hun vorm jou niet misleiden. Afgoden zijn slechts substituten voor jouw werkelijkheid. Op een of andere manier geloof je dat ze jouw kleine zelf compleet zullen maken en zo veiligheid bieden in een wereld die als gevaarlijk wordt beschouwd en waar krachten samenspannen tegen je zelfvertrouwen en je innerlijke vrede. Ze hebben de macht jouw gebreken aan te vullen en de waarde toe te voegen die jij niet bezit. (T. 29. VIII. 2:1-4)

We kunnen daarom zien dat het doel dat Jezus in deze lessen voor ons heeft is ons te helpen om de afgod van speciaalheid te herkennen voor wat het is zodat we een keuze ertegen kunnen maken.
Jezus vraagt ons nu diep in ons bewustzijn te zinken, wat wil zeggen diep in ons denken te gaan.

(5:1-3) Laat twee keer vandaag, 's morgens en 's avonds, tien minuten lang het idee voor vandaag diep in je bewustzijn zinken. Herhaal het, denk erover na, laat verwante gedachten je komen helpen de waarheid ervan te erkennen en laat vrede zich als een deken van bescherming en geborgenheid over je heen vlijen. Laat geen loze en dwaze gedachten binnen om de heilige denkgeest van de Zoon van God te verstoren.

De manier om te voorkomen dat deze gedachten onze heilig denken verstoord is door je herkenning ervan. Zonder een dergelijke herkenning blijven ze bestaan. Het idee is om deze ‘loze en dwaze gedachten’ van speciaalheid te zien in alle vormen en Jezus te vragen ons te helpen begrijpen wat ze zijn en waarvoor ze zijn.

(5:4-5) Dit is het Koninkrijk der Hemelen. Dit is de rustplaats die je Vader jou voor eeuwig heeft toebedeeld.

Een prachtige manier om dit eerste grote deel van het werkboek te beëindigen: de herinnering aan ons ultieme doel.
Dit beëindigt de eerste 50 lessen en leiden ons naar de eerste herhaling. We hebben kunnen zien hoe Jezus ons inzicht in onze reis heeft gegeven waarbij de nadruk gelegd wordt op het belang om onze studie en het beoefenen van de cursus serieus te nemen. Met andere woorden dat we naar ons ego kijken en Jezus om hulp vragen. Dit proces beschrijft het bestaan van onze gespleten denkgeest, gesplitst in enerzijds het onjuist-gericht denken van afscheiding, schuld en haat van het ego en de juist-gerichte correctie van de Verzoening, vergeving en vrede van de Heilige Geest. We worden door Jezus getraind om deze twee denksystemen te herkennen en om hierbij om hulp te vragen om ons te oefenen enkel te kiezen voor de Leraar Die ons vrede zal brengen en enkel vrede.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten