zondag 12 februari 2017

De geschiedenis van de afscheiding - dag 17

Het is inmiddels wel duidelijk dat deze hele geschiedenis niet een opeenstapeling is van toevallige gebeurtenissen, maar dat hierin een duidelijk patroon terug te vinden is. Bovendien valt het op dat de dingen steeds beter worden. Hoe erg de situatie ook was, het wordt steeds beter.

Merkwaardig is dat deze kentering ook niet zomaar willekeurig plaatsvond maar telkens in dag 4 van elke omwenteling. Zoals bijvoorbeeld ethiek, de bewustzijnsintentie van de galactische cyclus, gedurende die dag de bewustzijnsintentie van de vorige cyclus – macht - overwon.

En de vierde dag van de nationale omwenteling werd de reden overwonnen door wet, de intentie van de culturele omwenteling.

In 1874 tot 1894, dag 4 van de planetaire cyclus kregen grote bedrijven meer macht over wet. Maar die macht krijgt een deuk wanneer de ethiek om de hoek komt kijken. Dit hebben we kunnen merken aan de grote bankcrisis.

Ik geef je hier verder nog een opsomming van data die Ian Xel Lungold in zijn lezing aanhaalt over een aantal gebeurtenissen gedurende de nationale, planetaire omwenteling.

De nationale omwenteling:
Dag 1: (3150 voor Christus) kwam voor het eerst het idee dat er slechts 1 God is.
Nacht 1: tijdens deze periode waarin de bewustzijnsevolutie van dag 1 toegepast werd verhuisde Abraham naar Kanaän en richtte een kerk op voor die ene God.
In dag 3 van elke omwenteling komt altijd de waarheid aan het licht. Voor deze periode was dit dat
In nacht 3 dan van deze omwenteling ontwikkelde Pythagoras de theorie over de geometrie.
In dag 4 zijn de jaren van Confucius, Lao Tse, Buddha. Ook ontwikkeld zich het idee over reïncarnatie.
Dag 5 dan is de periode waarin we het leven van Jezus kunnen terugvinden.
Dag 6 wordt gekenmerkt door de kruistochten en ontstaat de Katholieke kerk.
Dag 7 keert de Islam terug na de onderdrukking als gevolg van de kruistochten en ontwikkelt het Christendom zich verder.
Mozes de tien geboden ontving.

De planetaire omwenteling
Dag 1 is 1755 – het idee van de telegraaf
Dag 2 – 1794 – de optische telegraaf
Dag 3 – 1834 - de elektrische telegraaf
Dag 4 – de uitvinding van de telefoon en Tesla die de vrije energie ontdekt.
Dag 5 – ontstaan van de radio en de formule van Einstein dat energie gelijk is aan massa maal luchtsnelheid in het kwadraat.
Dag 6 – de televisie
Dag 7 – het internet.

De lezing werd gegeven gedurende de galactische omwenteling. In deze periode krijgt ethiek de bovenhand op de macht en die ontwikkelingen en gebeurtenissen hebben we allemaal kunnen volgen via de media. De belangrijkste is denk ik 11 september 2001 (nacht 2 van deze cyclus).

Ian Xel Lungold voorspelt voor dag 5 van de galactische omwenteling – 2007 – dat we een mix krijgen van de dag 5 van de vorige omwentelingen waar enerzijds Jezus leeft in de nationale cyclus en in de planetaire omwenteling Einstein met zijn formule komt: we worden ons steeds meer bewust dat we goddelijk van aard zijn en dat alles mogelijk is. Inderdaad raakt de wet van aantrekking bekend door onder meer boeken als The Secret en de leer van Abraham die doorkomt via Esther Hicks. Deze kennis is een dankbaar gegeven voor deze tijd en steeds meer mensen leren hieruit hun profijt, vrede en geluk te halen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten