maandag 27 november 2017

Dag 26 van de reis door het werkboek van Een Cursus in Wonderen

Een leraar van God zijn

Ook al komt de term ‘leraar van God’ niet voor in het Werkboek toch heeft Jezus het hier onder andere over in les 153 tot 157, maar ook bijvoorbeeld in les 37. Ook zijn er verschillende plaatsen in de tekst met dezelfde gedachte met betrekking tot het wonder, vergeving en verlossing (T. 16. II.1; T. 22. VI. 9; T. 27. V.1). Jezus leert dat het onze functie is te kiezen voor het wonder of voor vergeving terwijl de uitbreiding ervan niet onder onze bevoegdheid ligt.

Het enige wat we hier in deze wereld moeten doen is eenvoudig dat we de Verzoening aanvaarden voor onszelf, wat inhoudt dat we leren kiezen tussen het wonder en de grief, tussen vergeving en aanval. Eens we de juist gerichte keuze gemaakt hebben - wat we telkens doen wanneer we zonder oordeel naar onze egogedachten kijken – wordt liefde automatisch uitgebreid en weerspiegeld. Het maakt niet uit of men les geeft in of een boek schrijft over Een Cursus in Wonderen of men stratenmaker is, psychotherapeut, aan het hoofd staat van een familie of van een school of loodgieterswerk doet. Wat men ook doet wordt automatisch het instrument waardoor de liefde van Jezus - die in onze denkgeest is - kan stromen. Het is deze liefde die geneest, niet de vorm waarin die liefde uitgedrukt wordt.


Onze focus moet dus niet liggen op wat we met de vorm doen, maar enkel dat we ruimte maken voor de waarheid. Op het einde van het werkboek zegt Jezus ons: ‘Wij bekommeren ons enkel om het verwelkomen van de waarheid.’ (Wd2. 14.3:7)

Het is onze taak om de waarheid te kennen en niet om haar te onderwijzen of uit te breiden. En we leren de waarheid kennen door in onze denkgeest ruimte te maken door onze schuld los te laten wanneer we vergeven. Dit stelt de waarheid in staat zich op een natuurlijke manier via ons uit te breiden. Daarom zei Jezus ook tegen Helen: ‘Vraag mij niet welk wonder je zou moeten uitvoeren.’ Met andere woorden doe geen dingen op jezelf. Je moet niet een weldoener worden. Laat mij de weldoener zijn. Kies enkel voor mij en om bij mij te zijn want dit stelt mijn liefde in staat vrij te komen en jou te begeleiden in wat je moet zeggen en doen om mensen te kunnen helpen. Dit is de betekenis van ‘Stel geen vertrouwen in je goede bedoelingen. Ze voldoen niet.’ (T. 18. IV. 2:1-2).


Dit is een cursus in het bewust worden hoe boosaardig onze intenties meestal zijn, doch van zodra we er naar kijken met de liefde van Jezus naast ons verdwijnen ze en wordt zijn liefde in staat gesteld om vol vreugde door ons heen te stromen.

(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten