woensdag 16 september 2015

Dagelijkse verwijzing uit de Verdwijning naar de Cursus

Thuis is waar je hart is’. Als je hart bij God is dan ben je al thuis. Doe afstand van de wereld, niet in fysieke zin, maar in mentale zin.

Deze wereld waarin jij lijkt te leven, is niet jouw thuis. En ergens in je denkgeest weet jij dat dit waar is. Een herinnering aan thuis blijft je achtervolgen, alsof er een plek was die jou oproept terug te keren, ofschoon je de stem niet herkent, noch wat het is waaraan die jou herinnert. Toch voel je je nog steeds een vreemde hier, van wie weet waarvandaan. Het is niet iets zo bepaalds dat jij met zekerheid kunt zeggen dat je hier een balling bent. Alleen maar een aanhoudend gevoel, soms niet meer dan een heel lichte harteklop, op andere momenten nauwelijks herinnerd en krachtig van je afgezet, maar iets dat stellig weer in je gedachten terug zal keren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten