woensdag 23 september 2015

Thema uit Een Cursus in Wonderen - 62 bis - Ik ben verantwoordelijk voor wat ik zie.Deze middag bespreken we een zin die vaak door studenten van Een Cursus in Wonderen verkeerd begrepen wordt: ‘Ik ben verantwoordelijk voor wat ik zie’ en komt uit het deel ‘De verantwoordelijkheid voor het zien’ uit hoofdstuk 21 van de tekst (T21.II.2:3).
Als inleiding tot deze bespreking is het belangrijk te begrijpen dat wanneer de Cursus het heeft over zien of nog meer in het bijzonder, het heeft over waarneming, dan heeft hij het niet over datgene wat je ziet met je ogen. In alle drie de boeken van de Cursus wordt vaak herhaald dat ogen niet zien, oren niet horen, hersenen niet denken, lichamen niets doen. Wanneer ogen dus niet zien en Jezus zegt: ‘Ik ben verantwoordelijk voor wat ik zie.’, dan kan hij het niet hebben over wat mijn ogen zien omdat mijn ogen niet kunnen zien. En ook al is de Cursus niet altijd even consistent in het gebruik van zijn taal, hij is nooit niet-consistent voor wat betreft de inhoud. Wanneer Jezus dus spreekt over waarneming dan heeft hij het over interpretatie en dit maakt hij op verschillende plaatsen in de Cursus duidelijk. Dit wil zegen dus zeggen met wie ik interpreteer wat mijn ogen zien of wat mijn ogen geloven dat ze zien. Interpreteer ik aan de hand van dat wat mijn zintuigen mij terugzenden, de zintuigelijke gegevens die weerspiegeld worden, interpreteer ik dit met mijn ego of met de Heilige Geest? En dit bepaalt hoe ik waarneem. Wanneer ik voor het ego als mijn leraar kies dan wil dit zeggen dat ik voor schuld kies als mijn identiteit. Het ego zegt mij dat deze schuld afgrijselijk is dat wij hier (in de denkgeest) niet kunnen blijven. De pijn die dit teweegbrengt is ondragelijk, hier moeten we van af zien te komen en het naar buiten projecteren. Ik projecteer mijn schuld dus naar buiten en zie ik het dus in jou. Aangezien ik de leiding van het ego volg leidt deze schuld altijd tot projectie die op zijn beurt altijd leidt tot boosheid, irritatie en het beschuldigen van onrechtvaardigheid. En dit is dus hoe ik jou zal zien. Ongeacht wat jouw lichaam wel of niet doet, mijn interpretatie zegt dat jij de zondaar bent, dat jij tegenover mij gezondigd hebt of dat jij gezondigd hebt tegenover mijn geliefden. Je hebt gezondigd tegenover mijn religie, mijn ras, mijn regering of wat dan ook en ik zie jou dus op die manier. En de manier waarop ik jou waarneem bepaalt op zijn beurt op welke manier ik zal reageren.
Wanneer ik anderzijds voor Jezus of de Heilige Geest kies als mijn leraar dan is mijn identiteit niet schuld, maar onschuld. Onschuld uitbreiden is in de Cursus (en uiteindelijk hebben projectie en uitbreiding precies dezelfde dynamiek met dat verschil dat projectie voortkomt uit schuld en uitbreiding voorkomt uit onschuld), de dynamiek van wat we binnen in ons werkelijk hebben gemaakt en we buiten ons waarnemen - het principe van de Cursus dat projectie waarneming maakt.
In eerste instantie kies ik wat mijn realiteit is, schuld of onschuld, het ego of de Heilige Geest als mijn leraar en dat is datgene wat ik nu of zal projecteren of zal uitbreiden en buiten mij zal zien.
Als ik mijzelf dus als onschuldig zie, wanneer ik naar binnen kijk en ik gekozen heb voor de leraar van onschuld dan is dit datgene wat ik naar buiten toe uitbreidt en zie ik dat iedereen baadt in onschuld. Het maakt niet uit wat ze gedaan hebben of wat de wereld zegt dat ze gedaan hebben of niet gedaan hebben, ze worden nog steeds gezien als de onschuldige kinderen van God. En dat is waar ik verantwoordelijk voor ben en niet voor wat mijn ogen zien.
Wanneer ik ’s avonds televisie kijk en ik kijk naar het nieuws en hoor iets over een verschrikkelijke gebeurtenis die ergens in de wereld of in de samenleving heeft plaatsgevonden of ik hoor een bericht over een seriemoordenaar of over een verkrachter of een pedofiel en ik merk dat ik over deze persoon of over deze autoriteiten die deze dingen hebben laten gebeuren, oordelen heb. Waar ik verantwoordelijk voor ben is niet voor wat de pedofiel heeft gedaan of wat de verkrachter heeft gedaan of de regering heeft gedaan door bommen te gooien. Ik ben verantwoordelijk voor de manier waarop ik dit zie, wat dus wil zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor de leraar waar ik voor kies. Het is dus heel belangrijk afstand te nemen van de gedachte die, wanneer de Cursus het heeft over zien, zegt wat jouw ogen zien.
Het is een grove misvatting van de boodschap van de Cursus en de onderliggende gedachte is natuurlijk de behoefte om het lichaam werkelijk te maken. Wanneer dus datgene wat ik zie werkelijkheid is en ik ben hier niet verantwoordelijk voor dan ben ik dus de oorzaak van alle brutaliteit die er in de wereld gebeurt omdat ik dit zie. Zo maak ik het denksysteem van het ego werkelijk waardoor ik de wereld werkelijk maak en het er natuurlijk ook op lijkt dat onze individualiteit schijnbaar voor altijd behouden blijft. Maar wanneer ik begrijp dat de Cursus ‘interpretatie’ bedoeld, wat dus wil zeggen met welke leraar ik dit observeer, dan verschuift de focus van datgene wat mijn ogen daar buiten mij zien en wat de wereld mij zegt dat werkelijk is en dit verschuift nu naar dat wat mijn denkgeest doet. En die verschuiving is natuurlijk het reilen en zeilen van de Cursus dat wij ons er bewust van worden dat we niet een lichaam zijn die in de wereld leven. We zijn een denkgeest die droomt en dromen zijn niet werkelijk. Er staat dat het wonder zegt dat wij een droom dromen waarvan de inhoud niet waar is.
De hele doelstelling van deze Cursus is dat wij onze aandacht verschuiven van de wereld buiten ons, de wereld van de relaties, de wereld in het algemeen van pijn en plezier, leven en dood, oorlog en vrede, dat we onze waarneming van die wereld buiten ons terugbrengen naar onze denkgeest en dit komt neer op die ene eenvoudige keuze waarvan Jezus ons keer op keer zegt dat zijn cursus zo eenvoudig is: kies ik voor het ego als mijn leraar of kies ik voor hem als mijn leraar? En de keuze die ik maak zal bepalend zijn voor de wereld die ik zie en dit zal op zijn beurt de wereld zijn waarop ik reageer … met liefde, vriendelijkheid en zachtaardigheid of met boosheid, oordeel en haat.

De keuze ligt dus altijd bij ons en de keuze die we maken hangt af van het feit of we nog langer geworteld willen blijven in de droom of dat we uit de droom willen ontwaken en terugkeren naar huis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten