dinsdag 13 februari 2018

Les 23 - Ik kan ontsnappen aan de wereld die ik zie door aanvalsgedachten op te geven. – deel 1

Dit is een van de belangrijkste lessen van het werkboek. Een les die ons duidelijkheid geeft over de aard van de wereld en wat verlossing wel en niet is. Een ander waardevol aspect van deze les is de eenvoudige taal.

De wereld die we zien is een wereld van dood, wraak, geweld, pijn en lijden. Het is soms ook een wereld van plezier en geluk, maar geen enkel plezier of geluk is in de wereld blijvend. Wanneer het genoegen of geluk begint te vervagen groeit weer onze ongerustheid, boosheid, voelen we een leegte en ervaren pijn. Jezus leert ons hier nu dat de manier om deze pijn te ontvluchten niet is door er iets aan te doen, maar door de manier hoe we naar deze wereld kijken te veranderen.

(1:1-3) Het idee voor vandaag bevat de enige uitweg uit de angst die ooit zal werken. Niets anders zal baten, al het andere is zonder betekenis. Maar deze manier kan niet falen.

Je kan niet met angst leren omgaan door het te overwinnen of door iets in de wereld of in het lichaam te veranderen. Je kan enkel bevrijd worden van angst door de oorzaak ervan te veranderen, namelijk de beslissing om afgescheiden te zijn. Vele wereldse methoden zullen werken, maar niet altijd. Met andere woorden, de winst die je eventueel krijgt door het volgen van wereldse richtlijnen houden niet stand, hoe nobel en ideaal het ook mag lijken omdat de oorzaak van de ellende over het hoofd is gezien. Dit was Jezus nadrukkelijk antwoord voor Helen - en één waarnaar we regelmatig zullen terugkeren - toen zij hem in het begin van het dictaat vroeg om haar angst van haar weg te halen:

Het corrigeren van angst is jouw verantwoordelijkheid. Wanneer jij vraagt om bevrijding van angst, suggereer je dat dit niet zo is. Je zou in plaats daarvan hulp moeten vragen in de omstandigheden die de angst hebben teweeggebracht. Deze omstandigheden hebben altijd te maken met de wens afgescheiden te zijn.
Je kunt wel blijven klagen over angst, maar desondanks volhard je erin jezelf bang te maken.
Als ik tussen jouw gedachten en hun uitwerking zou komen, zou ik tornen aan een elementaire wet van oorzaak en gevolg, de meest fundamentele wet die er is. Ik zou jou allerminst helpen als ik de kracht van je eigen denken zou kleineren. Dit zou lijnrecht ingaan tegen het doel van deze cursus. Het is veel nuttiger jou eraan te herinneren dat jij je gedachten niet zorgvuldig genoeg bewaakt. (T. 2. VI. 4:1-4; VII. 1:1, 4-7)

Door haar aandacht te richten op de oorzaak van haar onrust en niet op het gevolg van haar angst wees Jezus haar dus op de kracht van haar denkgeest.

(1:4-5) Elke gedachte die je hebt, bouwt een gedeelte van de wereld die jij ziet. We moeten dus met jouw gedachten aan het werk, wil jouw waarneming van de wereld veranderen.

Dit omschrijft duidelijk oorzaak en gevolg die heel letterlijk genomen moet worden. De oorzaak van alles in de wereld zijn onze gedachten en het gevolg is alles dat we in deze wereld ervaren. Dit principe moet begrepen worden vanuit het standpunt van de denkgeest. De kans bestaat erin dat we geneigd zijn te geloven dat een bepaalde gedachte die we hebben een nadelig gevolg zou kunnen hebben op iets uitwendig. Bijvoorbeeld, wanneer je als individu een boze gedachte hebt over iemand en dan gebeurd er jammer genoeg iets, dan zou je verkeerdelijk kunnen denken dat deze les betekent dat jij verantwoordelijk bent voor die persoon. Het is hier niet de bedoeling dat dit zou leiden tot een schuldgevoel omdat er iets is gebeurd met iemand waarop jij boos bent. Jezus heeft het hier over een gedachte in de denkgeest, wat wil zeggen dat, indien deze persoon van de ladder valt, dit moet gezien worden als een keuze dat die persoon heeft gemaakt, mogelijk samen met jou wanneer je erop reageert – maar niet de jij die je denkt dat je bent.

Het is essentieel om te onthouden dat gedachten van de denkgeest zijn en niet van het brein. Er wordt algemeen aangenomen dat gedachten bij het brein horen. Het is echter zo dat het brein helemaal niet denkt, wat ons keer op keer weer verteld wordt. Jezus heeft het hier uitsluitend over de denkgeest. En herinner je, de denkgeest is buiten tijd en ruimte en de wereld van tijd en ruimte is ontstaan uit die ene afscheidingsgedachte. Eens we geloven dat we hier zijn, schijnt alles werkelijk te zijn en bestuurd te worden door wetten die wij vastgesteld hebben. En dat is steeds een expressie van oorzaak en gevolg. Bijvoorbeeld ik drink vergif op en mijn lichaam ervaart hier het gevolg van: ik word ziek en kan zelfs doodgaan. Beide, de schijnbare oorzaak – het drinken van het vergif – en het schijnbare gevolg – de ziekte van mijn lichaam of mijn dood – zijn gevolgen van een grotere oorzaak, de gedachte die zegt: ‘Ik zal bewijzen dat ik gelijk heb en dat God verkeerd is. Ik zal bewijzen dat de afscheiding echt is, dat het lichaam echt is en dat zonde uiteindelijk een gevolg heeft, namelijk mijn dood. ‘

Deze les gaat niet in op dit principe, dat is de functie van de tekst. Het onderliggend onderricht ervan wordt hier echter wel in weerspiegeld. Jezus verwacht niet van zijn studenten dat zij een grondige kennis hebben van de theoretische principes uit de tekst. Hij vraagt ons eenvoudig om de oefeningen in praktijk te brengen. Een consistente beoefening kan uiteindelijk leiden tot een begrip van de diepere metafysica van het denksysteem van Een Cursus in Wonderen. Onthoud dat de wereld gemaakt werd als een verdediging om niet in aanraking te komen met de gedachten in onze denkgeest. ‘We moeten dus met jouw gedachten aan het werk’ is een heel belangrijke uitspraak. Dit is een cursus in geesttraining, een cursus in het veranderen van je denken en van hoe je waarneemt. Praktisch gezien betekent ‘veranderen wat je denkt’ veranderen van leraar van wie je wil leren. De basisregel van Een Cursus in Wonderen is altijd: kies ik voor mijn ego om mij te leren hoe ik de wereld zal waarnemen of laat ik Jezus of de Heilige Geest mijn Leraar zijn? Mijn gedachten – schuld, boosheid en lijden of gedachten van vrede en vergeving als een direct gevolg van de leraar waarvoor ik heb gekozen. Het is daarom belangrijk te begrijpen dat een integraal deel van het leerplan van de Cursus gericht is om een persoonlijke relatie met Jezus of de Heilige Geest te ontwikkelen. Vanuit deze relatie zullen onze juist-gerichte gedachten en daaruit voortvloeiend ons juist-gericht waarnemen en gedrag een onvermijdelijk gevolg zijn.


(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten