zaterdag 12 december 2015

Dagelijkse verwijzing uit de Verdwijning naar de Cursus


Ik val je ego niet aan. Wel werk ik met je hogere denkgeest, het thuis van de Heilige Geest of je nu slaapt of wakker bent, net zoals je ego werkt met je lagere denkgeest die zijn thuis is. Ik vorm hierin jouw waakzaamheid, omdat jij te verward bent om te herkennen waarop je hopen kunt. Ik vergis me niet. Jouw denkgeest zal ervoor kiezen zich met de mijne te verbinden en samen zijn we onoverwinnelijk. Jij en je broeder zullen alsnog in mijn naam samenkomen en jullie innerlijke gezondheid hervinden. Ik heb de doden opgewekt doordat ik wist dat leven een eeuwige eigenschap is van alles wat de levende God geschapen heeft. Waarom geloof je dan dat het voor mij moeilijker is de ongeïnspireerden te inspireren of de onevenwichtigen in evenwicht te brengen? Ik geloof niet dat wonderen een rangorde naar moeilijkheid kennen, jij wel. Ik heb geroepen en jij zult antwoorden. Ik begrijp dat wonderen natuurlijk zijn, omdat ze uitingen zijn van liefde. Dat ik je roep is even natuurlijk als jouw antwoord en even onvermijdelijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten