woensdag 16 december 2015

Dagelijkse verwijzing uit de Verdwijning naar de Cursus

De Eerste Komst van Christus is slechts een andere benaming voor de schepping, want Christus is de Zoon van God. De Wederkomst van Christus betekent niets anders dan het einde van de heerschappij van het ego en de genezing van de denkgeest. Ik werd net als jij bij de Eerste Komst geschapen en heb jou opgeroepen je bij me te voegen in de Wederkomst. Ik heb de leiding over de Wederkomst en mijn oordeel, dat alleen ter bescherming wordt aangewend, kan niet verkeerd zijn omdat het nooit aanvalt. Dat van jou kan zo vervormd zijn dat je gelooft dat ik mij vergiste toen ik jou uitkoos. Ik verzeker je dat dit een vergissing van je ego is. Verwar dit niet met nederigheid. Je ego probeert jou ervan te overtuigen dat het werkelijkheid is en ik dat niet ben, want als ik werkelijk ben, ben jij dat niet minder. Die kennis - en ik verzeker je dat het kennis is - betekent dat Christus je denkgeest is binnengetreden en die heeft genezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten