zaterdag 5 december 2015

Dagelijkse verwijzing uit de Verdwijning naar de Cursus


Wees nu gezegend in alles wat je doet. God wendt Zich tot jou om hulp om de wereld te verlossen. Leraar van God, Zijn dank schenkt Hij jou en heel de wereld zwijgt in de genade die jij meebrengt van Hem. Jij bent de Zoon die Hij liefheeft en het is jou gegeven het middel te zijn waardoor Zijn Stem over heel de wereld wordt gehoord om alle dingen des tijds te sluiten, om de aanblik van al het zichtbare te beëindigen en om al het veranderlijke ongedaan te maken. Door jou heen wordt een wereld ingeluid die ongezien is, ongehoord, maar er waarlijk is. Heilig ben jij en in jouw licht weerspiegelt de wereld jouw heiligheid want je bent niet alleen en zonder vrienden. Ik zeg dank voor jou en schaar me bij jouw inspanningen ten gunste van God, wetend dat die ook ten mijner gunste zijn en voor allen die met mij op weg zijn naar God. Amen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten