zaterdag 23 juni 2018

Les 45 – God is de Denkgeest waarmee ik denk. – deel 1


(1:1) Het idee van vandaag bevat de sleutel tot wat jouw werkelijke gedachten zijn.

Omdat onze werkelijke gedachten met God zijn. Merk verder op dat Jezus onze werkelijke gedachten identificeert met de Christusgeest.

(1:2) Ze hebben niets gemeen met wat jij denkt te denken, net zoals niets wat jij denkt te zien ook maar iets met visie te maken heeft.

Jezus geeft dikwijls een beetje honende opmerkingen, bijvoorbeeld wanneer hij ons zegt dat we denken te denken en dat we denken dat we zien. In feite denken en zien we in het geheel niet.

(1:3) Er is geen verband tussen wat werkelijk is en wat jij denkt dat werkelijk is.

We zouden dit ook anders kunnen verwoorden. We zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen dat er geen verband is tussen wat God is en wat de wereld denkt dat God is. We zien hier een niveau-één-uitspraak -  er is absoluut niets, geen middenweg, tussen waarheid en illusie. Het doel van Een Cursus in Wonderen is niet om ons naar een begrip van God te leiden maar naar een ervaring van Zijn Liefde. Hiervoor moeten we eerst ontsnappen aan de duisternis van onze schuld en haat. De volgende uitspraak uit de inleiding van de Verklaring van termen drukt dit doel - ervaren in plaats van begrijpen, uit:

Een universele theologie is onmogelijk, maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk. Het is deze ervaring waarop de cursus aanstuurt. Alleen hier is consistentie mogelijk want alleen hier komt aan onzekerheid een eind. (VvT. Inl. 2:5-7)

En deze prachtige lijn uit de tekst:
Je bent er nog steeds van overtuigd dat jouw inzicht een machtige bijdrage vormt aan de waarheid en haar maakt tot wat ze is. Toch hebben we beklemtoond dat je niets hoeft te begrijpen. (T. 18. IV. 7:5-6)

(1:4 – 2:5) Niets wat jij denkt dat je werkelijke gedachten zijn, lijkt ook maar enigszins op jouw werkelijke gedachten. Niets wat jij denkt te zien, vertoont enige gelijkenis met wat visie jou zal tonen.
Jij denkt met de Denkgeest van God. Zodoende deel jij jouw gedachten met Hem, zoals Hij de Zijne deelt met jou. Het zijn dezelfde gedachten, omdat ze door dezelfde Denkgeest worden gedacht. Delen is eender of één maken. En de gedachten die jij denkt met de Denkgeest van God verlaten jouw denkgeest niet, want gedachten verlaten niet hun bron.

Het belangrijke principe ‘ideeën verlaten hun bron niet’ komt hier voor het eerst in het werkboek voor. Jezus haalt het later in de lessen ook aan en het is het centrale punt van zijn onderricht doorheen de drie boeken. Om het anders te zeggen: dit principe vertegenwoordigt de Verzoening en weerspiegelt de onveranderlijke waarheid dat wij een idee of een gedachte zijn in de Denkgeest van God dat nooit zijn Bron heeft verlaten. Dit betekent dus ook dat de afscheiding nooit is gebeurd. We zeggen dus dat alle gedachten, wanneer deze werkelijk zijn, nooit hun Bron hebben verlaten. Alhoewel we geloven dat we God hebben verlaten en we binnen deze droom slapen, kunnen we nog weerspiegelingen van deze gedachte hebben. Nogmaals, in deze passages maakt Jezus geen onderscheid tussen de werkelijke gedachten en de weerspiegeling van de werkelijke gedachten.

(2:6-8) Daarom zijn jouw gedachten in de Denkgeest van God, evenals jij. Ze zijn eveneens in jouw denkgeest, waar Hij is. Zoals jij deel van Zijn Denkgeest bent, zo zijn jouw gedachten deel van Zijn Denkgeest.

Alles is één gezien ideeën hun bron niet verlaten. De geest die we denken te zijn is niet werkelijk in tegenstelling tot de Christusgeest waar Jezus hier naar refereert.

(3) Waar zijn dan jouw werkelijke gedachten? Vandaag zullen we proberen ze te bereiken. We zullen ze in jouw denkgeest dienen te zoeken, want dat is waar ze zijn. Ze moeten daar nog altijd zijn, want ze kunnen hun bron niet hebben verlaten. Wat door de Denkgeest van God wordt gedacht, is eeuwig omdat het deel van de schepping is.
De rol van de Heilige Geest is om deze gedachten te bewaren in onze denkgeesten, die, ondanks onze afdwalende gedachten, bij hun bron blijven. Projectie is een krachtige en overtuigende verdediging, nochtans kan het het basisprincipe ‘ideeën verlaten hun bron niet’ niet trotseren. Het is het leren van dit heilbrengende feit dat ons ego voortdurend tracht te voorkomen.
(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten