woensdag 27 juni 2018

Les 45 – God is de Denkgeest waarmee ik denk. – deel 3


(8:1-4) Op deze Grondslag nu zijn de oefeningen voor vandaag gericht. Hier is jouw denkgeest verenigd met de Denkgeest van God. Hier zijn jouw gedachten een met de Zijne. Voor dit soort oefening is maar één ding nodig: benader het zoals je een altaar benaderen zou dat in de Hemel aan God de Vader en God de Zoon is gewijd.

Jezus dringt erop aan om deze lessen serieus te nemen en blijft ons eraan herinneren waarom we ze doen. Wanneer we ze niet toepassen nemen we ze echter niet au serieux. Daarom is waakzaamheid belangrijk. In de tekst legt Jezus uit dat een altaar een toewijding is:

Zowel Hemel als aarde zijn in jou, omdat de roep van beide in je denkgeest aanwezig is. De Stem namens God komt vanuit je eigen altaar voor Hem. Zo’n altaar is geen ding, het is een toewijding. Maar je kent nu ook andere toewijdingen. Jouw verdeelde toewijding heeft je de twee stemmen bezorgd en jij moet kiezen aan welk altaar je dienen wilt. Welke roep je nu beantwoordt is een waardeoordeel, omdat het een beslissing is. De beslissing is uiterst eenvoudig. Ze wordt genomen op grond van welke roep voor jou de meeste waarde heeft. (T. 5. II. 8:5-12)

En zo krijgen we de opdracht te herkennen welke roep voor ons de belangrijkste is.  Het is ons oefenen en onze waakzaamheid dat wat we werkelijk willen zal versterken.

(8:5-7) Want zodanig is de plaats die jij probeert te bereiken. Je zult waarschijnlijk nog niet in staat zijn te beseffen hoe hoog jij tracht te reiken. Maar zelfs met het kleine beetje inzicht dat je al verworven hebt, zou je in staat moeten zijn jezelf voor te houden dat dit geen loos spel is, maar een oefening in heiligheid en een poging het Koninkrijk der Hemelen te bereiken.

We worden eens te meer gevraagd ons het belang van deze lessen te herinneren. Ze zijn de praktische en specifieke toepassingen van de principes in de tekst. De oprechtheid in ons verlangen om terug naar huis te gaan zal weerspiegeld worden in de verbinding die we aangaan met het onophoudelijk oefenen. Dus zegt Jezus in de eerste zin van de negende alinea:

(9:1) Probeer in de korte oefenperioden vandaag te onthouden hoe belangrijk het voor jou is om de heiligheid te begrijpen van de denkgeest die denkt met God.

Door dit voortdurend te benadrukken zou het belang van deze lessen duidelijk moeten zijn. We zullen verderop zien hoe dit belang wordt gemeten aan de hand van onze bereidwilligheid afstand te nemen van onze investering in onze speciaalheid.
De les eindigt met dit laatste pleidooi van Jezus om niet langer voor onze ego-gedachten te kiezen, maar voor de herinneringen aan de Gedachten die we delen met God:

(9:2-4) Neem een minuut of twee, wanneer je vandaag het idee herhaalt, om de heiligheid van jouw denkgeest te waarderen. Neem afstand, al is het nog zo kort, van alle gedachten die Hem wiens gastheer jij bent, onwaardig zijn. En dank Hem voor de Gedachten die Hij met jou denkt.

Dankbaarheid is een belangrijk thema in Een Cursus in Wonderen en een waar we dikwijls zullen naar terugkeren. De kern van deze dankbaarheid is dat God nooit opgehouden heeft te zijn Wie Hij is, ondanks al onze waanzinnige pogingen om Hem te veranderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten