maandag 25 juni 2018

Les 45 – God is de Denkgeest waarmee ik denk. – deel 2


(4:1-2) Onze drie oefenperioden voor vandaag, elk van vijf minuten, zullen dezelfde algemene vorm hebben die we bij de toepassing van het idee van gisteren hebben gebruikt. We zullen ernaar streven het onwerkelijke achter ons te laten en te zoeken naar het werkelijke.

We vinden de waarheid (het werkelijke) door eerst de illusie te vinden (het onwerkelijke) en het dan los te laten.

(4:3-6) We zullen de wereld afwijzen ten gunste van de waarheid. We zullen ons niet door de gedachten van de wereld laten tegenhouden. We zullen ons niet door de overtuigingen van de wereld laten vertellen dat het onmogelijk is wat God van ons wil. We zullen in plaats daarvan proberen in te zien dat alleen wat God van ons wil mogelijk is.

De manier waarop we de waarheid en wat werkelijk is zoeken is door het onwerkelijke te ontkennen door samen met Jezus naar onze onwerkelijke gedachten te kijken. Wanneer we met hem naar onze oordelen, haat en schuld kijken dan kunnen ze verdwijnen en blijft enkel de waarheid achter. Het is het proces van kijken dat naar genezing leidt. Door niet te kijken naar onze schuld houden we de schuld intact. Dat is immers de functie van de wereld en het lichaam: ons weghouden van het naar binnen kijken. Wanneer we daarom zonder schuld of oordeel naar onze beslissing om schuldig te zijn kijken wordt dit ongedaan gemaakt en wordt de stof van een stevige granieten muur – zwaar, ondoorzichtig en ondoordringbaar – omgevormd tot een breekbare sluier die geen kracht bezit om het licht tegen te houden (T. 18. IX. 5:2-4).

(5) We zullen ook proberen te begrijpen dat wij alleen datgene willen doen wat God van ons wil. En we zullen ook proberen ons eraan te herinneren dat we niet kunnen falen in de uitvoering van wat Hij van ons wil. Er is alle reden vertrouwen te hebben dat we vandaag zullen slagen. Het is de Wil van God.

Jezus herinnert ons hier aan het doel van het bestuderen van het werkboek en zijn cursus en doet opnieuw een oproep voor een juist-gerichte motivatie: dat we zijn lessen willen leren omdat wij ons beter zullen voelen.

(6) Begin de oefeningen voor vandaag door het idee bij jezelf te herhalen, terwijl je daarbij je ogen sluit. Neem dan een vrij korte tijd om een paar toepasselijke gedachten van jezelf erbij te denken, terwijl je het idee in je aandacht vasthoudt. Nadat je zo’n vier of vijf gedachten van jezelf aan het idee hebt toegevoegd, herhaal je het nogmaals en zeg je rustig tegen jezelf:

Mijn werkelijke gedachten zijn in mijn denkgeest. Ik wil ze graag vinden.

Probeer dan aan alle onwerkelijke gedachten die de waarheid in jouw denkgeest bedekken voorbij te gaan en het eeuwige te bereiken.

De weg waardoor we het eeuwige zullen bereiken is via de onwerkelijke gedachten die we naar de werkelijke gedachten van de Heilige Geest brengen. We zullen God vinden door doorheen het egodenksysteem te gaan dat begint met de ervaring van onszelf als lichaam. Vervolgens zullen we ons realiseren dat het lichaam een projectie is van de onwerkelijke gedachten van de denkgeest van afscheiding, speciaalheid en schuld en dit brengt ons naar de werkelijke gedachten van de Heilige Geest om dan te verdwijnen en enkel de waarheid achter te laten. Dit proces om door het onwerkelijke naar het werkelijke te gaan – de essentie van vergeving – is zeer krachtig omschreven in de volgende passage in de tekst dat spreekt over onze reis door de ‘cirkel van angst’ naar God, met de Heilige Geest als onze reisgenoot en onze gids:

Maar God kan jou daar wel brengen als je bereid bent de Heilige Geest door schijnbare verschrikking heen te volgen en erop vertrouwt dat Hij je niet in de steek laat en jou daar achterlaat. Want het is niet Zijn bedoeling – maar alleen de jouwe – om jou angst aan te jagen. Jij komt ernstig in de verleiding Hem bij de buitenste kring van de angst in de steek te laten, maar Hij wil je er veilig doorheen en ver aan voorbij leiden. (T. 18. IX. 3:7-9)

(7:1) Onder al de zinloze gedachten en dwaze ideeën waarmee jij je denkgeest hebt volgestouwd, gaan de gedachten schuil die jij in den beginne met God hebt gedacht.

En ook al zijn we ons niet bewust van deze gedachten, ze blijven niettemin ‘veilig bewaard’ in ons juist-gericht denken tot het moment dat we er voor kiezen en alleen voor hen kiezen. Jezus maakt dezelfde stelling in dit bewogen deel vroeg in de tekst:

Hoe kun jij die zo heilig bent lijden? Heel je verleden is verdwenen op zijn schoonheid na, en niets blijft er over dan een zegen. Ik heb al je vriendelijkheden en elke liefdevolle gedachte die je ooit had, bewaard. Ik heb ze gezuiverd van de vergissingen die hun licht verborgen hielden, en ze voor jou in hun eigen volmaakte fonkeling behouden. Ze liggen buiten het bereik van vernietiging en schuld. Ze waren afkomstig van de Heilige Geest in jou, en we weten dat wat God schept eeuwig is. Jij kunt alleszins in vrede je weg gaan omdat ik jou heb liefgehad zoals ik mijzelf liefhad. Jij gaat met mijn zegen en omwille van mijn zegen. Bewaar die en deel die, opdat hij altijd de onze mag zijn. Ik leg de vrede van God in je hart en in je handen, om te bewaren en te delen. Het hart is zuiver om die te bewaren, en de handen zijn sterk om die te geven. We kunnen niet verliezen. Mijn oordeel is even sterk als de wijsheid van God, in Wiens Hart en Handen wij ons bestaan hebben. Zijn vredige kinderen zijn Zijn gezegende Zonen. De Gedachten van God zijn met jou. (T. 5. IV.8)

(7:2-4) Ze huizen ook nu nog in je denkgeest, volkomen onveranderd. Ze zullen altijd in je denkgeest zijn, precies zoals ze dat altijd waren. Alles wat je sindsdien gedacht hebt zal veranderen, maar de Grondslag waarop het rust is volkomen onveranderlijk.

Deze gedachten die een weerspiegeling zijn van de Liefde van God zijn altijd bij ons, totaal onveranderd. Wij hebben ze met zinloze gedachten bedekt en Jezus helpt ons de waarheid, die in ons is, te herontdekken. Uiteindelijk zullen we tot het inzicht komen dat de schijnbare kracht van deze waanzinnige gedachten geen enkel effect op de waarheid hebben en zullen we ons het Koninkrijk der Hemelen herinneren.
(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten