vrijdag 13 oktober 2017

Dag 5 van de reis door het werkboek van een cursus in wonderen

1. De plaats van het werkboek in het leerplan van de Cursus:

Het werkboek is niet Een Cursus in Wonderen, maar vormt slechts een deel van het hele leerplan. Het is zeker niet het theoretisch onderricht van de Cursus. Meteen aan het begin van de inleiding van het werkboek zegt Jezus dat het bestuderen van de tekst noodzakelijk is om de werkboeklessen betekenis te geven. Om te weten wat Een Cursus in Wonderen zegt en onderwijst is dus de tekst aangewezen, niet het werkboek.

Op deze blog kreeg u hier, zowel in de artikelen over de geschiedenis van de afscheiding als in het voorwoord dat de afgelopen dagen gepubliceerd werd, de basis van het onderricht van het tekstboek mee.

Zoals vermeld in de inleiding is het doel van het werkboek het trainen van onze denkgeest volgens de richtlijnen die het tekstboek aangeeft (W. d1. Inl. 1:4) Het werkboek is het trainingsprogramma voor de denkgeest. 

Op verscheidene plaatsen in het werkboek, inclusief in de inleiding ervan, maakt Jezus duidelijk dat het werkboek de toepassing is van de theoretische principes die in het tekstboek behandeld worden (zie hiervoor o.a. W. d1. 39. 1; 2 – W. d1. 132. 5:3-4 – W. d1. 161. 6:2)

Het doel van het werkboek is om ons enerzijds te leren dat we een denkgeest hebben en dat onze gedachten belangrijk zijn, maar vooral dat we een keuze hebben. Dit is een van de belangrijkste thema’s van Een Cursus in Wonderen, een hoofdthema dat doorheen de tekst terug te vinden is en de basis vormt voor het werkboek. 

We hebben de keuze om ofwel te luisteren naar de stem van het onjuist gerichte denken (het ego) of te luisteren naar de stem van het juist gerichte denken (de Heilige Geest). Een van de hoofddoelen dus van het werkboek is om onze denkgeest te trainen om in die richting te denken en te begrijpen dat we een keuzemogelijkheid hebben. Zonder de achtergrond en de theorie die de tekst ons biedt zullen de lessen van het werkboek weinig betekenis hebben.
(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten