maandag 30 oktober 2017

Dag 8 van de reis door het werkboek van een cursus in wonderen

Het werkboek is de Cursus niet

Gezien het werkboek meestal relatief vroeg wordt gedaan in het werken met de Cursus is men al gauw geneigd om dit te verwarren met de Cursus en te denken dat gezien ‘Gods Stem de hele dag tot mij spreekt (les 49) ik de hele dag door de Stem van God hoor’. Men vergeet hierbij wel de ontnuchterende verwijzing uit het Handboek voor Leraren die zegt dat ‘slechts weinigen de Stem van God überhaupt horen. (H. v. L. 12. 3:3) en men bovendien vergeet dat het belangrijkste onderricht veeleer terug te vinden is in de tekst, dan in de twee andere boeken, waar bijvoorbeeld gezegd wordt dat de Heilige Geest zich niet inlaat met de gevolgen, T 27. VIII. 9: met mild gelach neemt de Heilige Geest de oorzaak waar en kijkt niet naar de gevolgen. Hij is niet betrokken in deze wereld, maar bij onze gedachten. 

Men is ook al snel geneigd om alleen te werken met het werkboek omdat het makkelijker te lezen is en de boodschap ervan positiever lijkt te zijn dan die uit het tekstboek. Er staat in het werkboek bijvoorbeeld niets over een speciale relatie of over de wetten van de chaos en er zijn slechts een klein aantal verwijzingen naar moord en haat. Deze sombere passages vindt men wel terug in de tekst. 

Kort gezegd, studenten maken dikwijls de vergissing door te denken dat het werkboek het hart is van Een Cursus in Wonderen terwijl het slechts een eenjarig trainingsprogramma is. Het nawoord van het werkboek zegt trouwens duidelijk: deze Cursus is het begin, niet een einde.

Het kan verleidelijk zijn te geloven dat wanneer dag 365 komt, de Hemel zich zal openen om ons te verwelkomen en dat de Heilige Geest zal neerdalen om ons een medaille te overhandigen en te verkondigen dat wij nu een gevorderde leraar van God zijn en dat we verder moeten doorgaan met het redden van de wereld. Dit kan slechts leiden tot ontgoocheling wanneer ontdekt wordt dat er niets gebeurd.

Nog een laatste aandachtspunt: als een eenjarig trainingsprogramma moet het werkboek niet meer dan één keer worden gedaan, tenzij natuurlijk jouw intuïtie het anders zegt. Bovendien wil het niet zeggen dat wanneer je het werkboek één keer gedaan hebt je het dan niet meer mag lezen. 
Het is een uitzonderlijk boek en het is zeker de moeite waard het meerdere keren te lezen.


Er moet ook opgemerkt worden dat de inleidingen een belangrijk onderdeel zijn van het onderricht van het werkboek; zowel de inleiding van het werkboek, de inleidingen tot de lessen als de inleidingen in deel II. 
Hierin spreekt Jezus ons direct aan over de aard en de bedoeling van het werkboek en hoe bepaalde valkuilen te voorkomen. 
(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten