donderdag 31 mei 2018

Les 39 - Mijn heiligheid is mijn verlossing. – deel 4


(5) Voor de vier langere oefenperioden vandaag valt een volle vijf minuten beslist aan te raden en het doen van langere en frequentere oefensessies verdient aanmoediging. Als je het minimaal vereiste te boven wilt gaan, worden eerder méér dan langere sessies aanbevolen, met overigens de suggestie beide te doen.

We zien hier opnieuw hoe Jezus ons liefdevol aanmoedigt in ons oefenen. Het is duidelijk dat hij wil dat we gedurende de dag zo dikwijls mogelijk aan hem en aan zijn boodschap denken, hij wil echter niet dat wij enige vorm van dwang voelen omdat dwang meestal angst met zich meebrengt.

(6) Begin de oefenperioden zoals gewoonlijk met het idee van vandaag voor jezelf te herhalen. Spoor dan met gesloten ogen je liefdeloze gedachten op, in welke vorm ze maar opdoemen: onbehagen, depressiviteit, kwaadheid, angst, bezorgdheid, agressie, onzekerheid, enzovoort. Welke vorm ze ook aannemen, ze zijn liefdeloos en daarom beangstigend. En dus zijn zij het waarvan jij moet worden verlost.

Dit is een treffende en niet mis te verstane uitspraak dat jij gered moet worden van jouw gedachten. Het probleem is echter dat we ze niet kennen omdat we denken dat onze gedachten een vlucht hebben genomen en buiten ons bestaan. Dat is de reden waarom er zo de nadruk gelegd wordt op het belang van het onderzoeken van onze gedachten. Een van de meest belangrijke thema’s van deze lessen is inderdaad het gedachtenonderzoek van onze liefdeloze gedachten. Sporadisch zegt Jezus om ook eens te zoeken naar de liefdevolle, zoals binnenkort zal blijken, maar in het algemeen ligt zijn focus op de liefdeloze gedachten omdat zij het probleem vormen en het zijn deze gedachten die we naar het licht van de waarheid moeten brengen. Eens de duisternis ervan verdreven is verschijnen eenvoudig de liefdevolle gedachten ervoor in de plaats.

(7) Specifieke situaties, gebeurtenissen of personen die jij associeert met allerlei liefdeloze gedachten zijn geschikte onderwerpen voor de oefeningen van vandaag. Het is voor jouw verlossing geboden dat jij ze anders gaat zien. Het is immers je zegen daarover die jou zal verlossen en visie geven.

Dit is een zeer rake uitspraak: ‘Het is voor jouw verlossing geboden dat jij ze anders gaat zien.’ Hoe kan je ze anders zien als je ze al helemaal niet ziet? Daarom is het dat jij je denken moet onderzoeken op liefdeloze gedachten. Jezus heeft je reeds verteld dat hij weet dat jij niet begrijpt waar hij het over heeft. Meer zelfs, je zal vast en zeker zijn onderricht niet aanvaarden omdat je niet gelooft dat schuld de hel is. Daarom moet je niet doen alsof je een fantastische student bent en dat je alles in deze lessen geloofd. Wat jou een fantastische student van Een Cursus in Wonderen maakt is dat jij jezelf vergeeft dat je niet alles wat hier staat geloofd. Herinner je dat het de bedoelingidee is je liefdeloze gedachten naar zijn liefde te brengen om ze op die manier te herinterpreteren. Het is essentieel dat je de aanwezigheid ervan herkent en aanvaardt en dit ten behoeve van je genezing en verlossing.

(8) Onderzoek je denkgeest langzaam op elke gedachte die tussen jou en je verlossing staat, zonder bewust te selecteren en zonder speciaal op één daarvan te veel de nadruk te leggen. Pas op elk het idee voor vandaag als volgt toe:

Mijn liefdeloze gedachten over __ houden mij in de hel.  Mijn heiligheid is mijn verlossing.

Om deze belangrijke uitspraak nog maar eens te benoemen, dit is wat Jezus in de tekst bedoelt waar hij zegt:

Het is niet jouw taak op zoek te gaan naar liefde, maar enkel in jezelf alle hindernissen te zoeken die jij ertegen opgeworpen hebt en die te vinden. (T. 16. IV.6:1)

Dit aspect van ons vergevingsproces is zo essentieel dat het in bijna elke les zou kunnen herhaald worden. We moeten voortdurend waakzaam zijn voor onze liefdeloze gedachten ten einde ze naar de Aanwezigheid van Liefde in onze denkgeest te brengen die ze zachtaardig zal wegschijnen. Onze taak, nogmaals, is eerder te zoeken en te vinden, het verwijderen behoort toe aan de Heilige Geest.
Het vervolg van de les bevat verdere begeleiding en instructies voor de dagelijkse oefeningen. Merk vooral de vriendelijke herinnering op dat we uiteindelijk nog maar aan het begin staan van onze reis:

(9) Je zult deze oefenperioden wellicht makkelijker vinden als je ze afwisselt met verscheidene korte perioden waarin je het idee van vandaag alleen een paar maal langzaam voor jezelf herhaalt. Misschien helpt het je ook om een paar korte momenten in te lassen waarin je je gewoon ontspant en schijnbaar nergens aan denkt. Concentratie volhouden is in het begin heel moeilijk. Het zal veel makkelijker worden naargelang je denkgeest meer gedisciplineerd raakt en zich minder laat afleiden.

‘Concentratie volhouden’ wordt een van onze eigenschappen naarmate we een meer gevorderd begrip hebben bereikt en we meer in staat zijn om aan Jezus en zijn boodschap van vergeving te denken. Het bereiken van de werkelijke wereld, het ultieme doel van Een Cursus in Wonderen, komt wanneer onze concentratie permanent wordt – de juist gerichte correctie die het onjuist-gerichte probleem ongedaan heeft gemaakt en enkel de herinnering aan God die gloort op onze genezen en heilige denkgeesten.

(10) Voel je intussen vrij om in de oefenperioden elke vorm van variatie aan te brengen die je maar aanspreekt. Maar verander het idee zelf niet terwijl je de methode van toepassing varieert. Hoe je het idee ook verkiest te gebruiken, het moet zo geformuleerd worden dat zijn betekenis het feit blijft behouden dat jouw heiligheid je verlossing is. Beëindig elke oefenperiode door het idee nog eens in zijn oorspronkelijke vorm te herhalen en eraan toe te voegen:

Als schuld de hel is, wat is dan het tegendeel?

Jezus introduceert hier het idee dat we soepel kunnen zijn in onze oefeningen, maar doet duidelijk ook een oproep om een begin te maken met het veralgemenen van het proces op alle situaties en omstandigheden. Door ons aan te manen het idee niet te veranderen, introduceert hij, op een zachte manier, het belangrijke thema van inhoud en vorm; in de vorm waarin we vergeving of liefde uitdrukken mogen we variatie brengen zolang de inhoud ervan maar dezelfde blijft.
De laatste alinea moedigt ons aan om gedurende de dag meer en meer bewust te zijn om het idee van de dag toe te passen wanneer we in de verleiding komen te luisteren naar het dogma van het ego over schuld:

(11). Bij de korte toepassingen, die ongeveer drie tot vier keer per uur gedaan moeten worden en zo mogelijk meer, kun jij jezelf deze vraag stellen, het idee van vandaag herhalen en liefst beide doen. Wanneer zich verleidingen voordoen, is een bijzonder nuttige vorm van het idee deze:

Mijn heiligheid is mijn verlossing hiervan.
Op die manier kunnen we snel inspelen op de verleidingen van onze ego’s om ons schuldig en angstig te voelen en zullen we in die mate vooruitgang boeken in het doel om te weten dat onze heiligheid onze verlossing is en dat we heilig zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten