zaterdag 28 januari 2017

De geschiedenis van de afscheiding - dag 4


De beschavingen die overvallen werden door troepen die onder de leiding van de bisschoppen stonden, hadden ook hun kalenders. Naast een 365,25 dagen tellende kalender, die eerder voor economische redenen gebruikt werd, kenden deze volkeren ook een kalender die 360 dagen telde. Deze kalender hechtte meer belang aan andere dingen dan alleen maar de tastbare zaken.

In zijn lezing maakt Ian melding van 3 kalenders die door de Maya gebruikt werden:
- De Haab, een 365,25 dagen tellende kalender die gebruikt werd voor boekhoudkundige doeleinden waaronder belastingen.
- De Tzolkinkalender - Tzol betekent ‘tellen’ en Kin staat voor ‘dag’ – is een 260 dagen tellende kalender en is de astrologische kalender van de Maya’s of hun persoonlijke kalender. Deze kalender kent 13 intenties en 20 verschillende aspecten van creatie. (13 x 20 = 260). Deze kalender werd door de Maya gebruikt als een hulpmiddel voor de intentie van elk individueel leven. De Maya was ervan overtuigd dat de mens een spiritueel wezen is die een fysieke ervaring heeft. De dag waarop men geboren werd was volgens hen dan ook doelbewust gekozen. Deze kalender was dus een handig hulpmiddel om elke dag met de juiste intentie, de intentie van die dag, te beginnen.
- En tenslotte de derde kalender,  de Tun, de goddelijke of profetische kalender die 360 dagen telt.

De Tzolkin en de Tun draaien tegen elkaar in, als een tandrad van een wiel zoals je kan zien op deze tekening. Na 52 omwentelingen van de Tun stond deze weer in de oorspronkelijke stand. Op het einde van zo’n volledige omwenteling werd alle vuur en licht gedoofd. ’s Nachts staken de sjamanen en priesters dan het vuur weer aan waarop dit vuur vervolgens over het hele Mayagebied verspreid werd. Met dit ritueel werd alle schuld kwijtgescholden en kon men weer met een schone lei beginnen.
Gaat hier geen belletje rinkelen met onze gewoonte dat we bij elk jaar, na 52 weken, weer goede voornemens nemen voor het nieuwe jaar en we als het ware weer met een schone lei beginnen?

Klein detail: een dagindeling van de Maya bestond uit 13 u. en niet 24 u. zoals wij kennen. Die 13 uur werden weer opgedeeld door 13, en zo telkens verder gedeeld door 13.


(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten