zaterdag 7 januari 2017

De metafysica van de afscheiding - dag 7 – de keuze van de Zoon

Je moet weten dat we in dit verhaal nog steeds in de geest zijn en er nog geen sprake is van enige vorm. Het enige wat er is, is het geloof van de Zoon dat Hij zich afgescheiden heeft van Zijn Bron, van Zijn Vader en dat hij zichzelf enerzijds ervaart als afgescheiden (ego), maar anderzijds is er toch dat gevoel van verbondenheid (Heilige Geest).

Het ego weet en voelt ook dat als de Zoon de keuze maakt voor de Heilige Geest er van het ego niets overblijft. Om het bestaan van zichzelf te behouden draait het ego daarom de rol van de Heilige Geest om en doet dit door de Zoon te vertellen dat de aanwezigheid van de Liefde van God in de geest geen liefde is, maar dat dit een bestraffende agent is in dienst van God die Hij heeft achtergelaten zodat hij jou zou kunnen vangen en terug zou brengen. ‘Geloof die impuls dus maar niet’, zegt het ego, ‘want het zal je berouwen als je dit wel doet.’

Geef toe dat het verhaal van Adam en Eva hierin toch wel te herkennen is. Ook zij waren nog steeds in het paradijs (= de geest), waar alles mogelijk was, maar waar Adam een waanvoorstelling creëert van een verboden vrucht (= afscheiding) en een slang (= ego) die hem ertoe aanzet om iets te doen wat niet mag.

Enfin soit. De betekenis van deze metafoor is dus dat de Liefde van God die vertegenwoordigd wordt door de Heilige Geest, de herinnering - in onze droom - van de Liefde van God, dat die liefde nu door het ego is omgedraaid tot het tegenovergestelde. Liefde is door het ego nu veranderd in haat, God is veranderd in zijn tegendeel. Ineens kan liefde ook boosheid, verontwaardiging, woede, wraak bevatten. ??? Sta maar eens stil bij deze mogelijkheid.

Deze God, die we dus ook terugvinden in het Oude en Nieuwe Testament is duidelijk een god van speciaalheid. Een god die lief is als je hem geeft wat hij vraagt, maar die veranderd in boosaardigheid wanneer niet aan zijn wensen wordt voldaan. Een heel herkenbaar ego, niet? Een god met de eigenschappen van het ego.

De Zoon van God, nog steeds in dit geestelijke paradijs, voelt hierdoor een duidelijke dreiging en beseft dat Hij een keuze moet maken:
-                          Of Hij gelooft de Heilige Geest die Hem vertelt dat er niets is gebeurd, dat Hij niet afgescheiden is van Zijn Vader. Dat Hij slechts droomt van een verboden vrucht,
-                              Of Hij luistert naar het ego dat Hem zegt dat de afscheiding wel degelijk gebeurd is. Dat Hij de macht van Zijn Vader heeft gestolen. Dat God hier verschrikkelijk boos voor is en dat Hij daarom de Heilige Geest er op uit stuurt om Hem terug te vinden en terug te brengen en waar Hij niet zal ontkomen aan Zijn verdiende straf.

En de Zoon, tja  …. Die kiest voor dit laatste. 


(wordt vervolgd)

Illustraties zijn eigen creaties

Geen opmerkingen:

Een reactie posten