zondag 8 januari 2017

De metafysica van de afscheiding - Dag 8 – de angst van het ego – de kracht om te kiezen

Zoals reeds eerder gezegd voelt het ego de dreiging dat de Zoon opnieuw zou kiezen voor de Heilige Geest wat het einde van het ego zou betekenen. Het ego is er zich bewust van dat de Zoon deze keuzemogelijkheid heeft en wil te allen tijde verhinderen dat de Zoon zich hier ook bewust van wordt.
Het ego heeft zijn verhaal over zonde, schuld en angst opgebouwd met het specifieke doel de Zoon van God weg te houden van de Heilige Geest. De angst van het ego is echter niet zozeer de Heilige Geest, maar wel dat de Zoon de mogelijkheid heeft een keuze te maken, de keuzemogelijkheid dus die door de denkgeest kan gemaakt worden. Het ego wil niet zozeer de Heilige Geest verbergen, maar wel het bestaan van de denkgeest, omdat het de denkgeest is die kan kiezen en een keuze voor God, een keuze voor liefde, betekent het einde van het ego.

Het ego moet de Zoon dus onbewust maken van deze keuzemogelijkheid.

Bovendien is het zo dat als de Zoon voor het ego kiest en hij de Heilige Geest de rug toekeert, hij dus kiest voor het denksysteem van zonde, schuld en angst. Van dan af aan ziet de Zoon zichzelf dus ook als zondig, schuldig en bang. Dit wordt duidelijk weergegeven in les 93 van het werkboek die begint met: je denkt dat jij de woning bent van slechtheid, duisternis en zonde.
Herkenbaar?

Het ego doet er dus alles aan opdat de associatie met dit onjuist gericht denksysteem nooit verbroken zou worden en dat de Zoon nooit tegen het ego zou zeggen: ‘Moet je eens luisteren. Die keuze die ik gemaakt heb, die vind ik toch niet zo fijn meer. Ik voel mij daar niet langer goed bij. Ik ga eens kijken of er geen andere mogelijkheid is?’ 

(wordt vervolgd)

Illustraties zijn eigen creaties

Geen opmerkingen:

Een reactie posten