zaterdag 21 januari 2017

De metafysica van de afscheiding - dag 19 - wat is vergeving

Vergeving is dus dat ik samen met de liefde van Jezus vlak naast mij naar mijn ego kijk en hiermee het proces start om mijn denken te veranderen - ik maak een andere keuze. Ik kies voor een ander denksysteem, niet langer voor het denksysteem van angst maar voor het denksysteem van liefde. Dat is vergeving.

De waarde die de wereld heeft is dat zij een leerschool is. De wereld toont ons een weergave van ons denken. Onze gedachten worden geprojecteerd en tot vorm gemanifesteerd. Zo kunnen wij bewust worden van de keuze die we hebben gemaakt.

Projecties vanuit een denksysteem van angst tonen mij verschrikking.  Ik zie alle verschrikking die in mij is, alle manieren waarop speciaalheid mijn leven beheerst en ik realiseer me, door het buiten me te zien, in jouw lichaam of in mijn lichaam, dat dit een projectie is van datgene wat binnen in mij is.

En nu ik dit weet, dat het in mij is, kan ik er opnieuw naar kijken, met Jezus naast mij. Ik hoef het niet te veroordelen, ik hoef het niet te veranderen, ik hoef er niet tegen te vechten, ik hoef er mij niet schuldig over te voelen, het enige wat ik moet doen is er zonder oordeel naar kijken.

En het ogenblik waarin ik er oordeelloos naar kijk is het ‘heilig ogenblik’. Dat is wat de Cursus
bedoeld met ‘het heilig ogenblik’, dat is de betekenis van ‘je verbinden met de Heilige Geest’ of ‘je verbinden met Jezus’.

Het misverstand om de rol van Jezus of de Heilige Geest te zien als de helers of de oplossers voor wereldse problemen is denken dat zij even waanzinnig zijn als wij. Want de reden waarom wij in de wereld problemen hebben – van het niet vinden van een parkeerplaats tot een ziekte zoals kanker - de reden voor al deze problemen is dat we afgeleid zijn van het probleem dat we in onze denkgeest hebben, het probleem dat ontstaan is op het ogenblik dat we de verkeerde keuze hebben gemaakt. Jezus zien als iemand die dingen doet in de wereld, is hem naar de illusie brengen. Dit is wat in de Cursus bedoeld wordt met de waarheid naar de illusie brengen in plaats van de illusie naar de waarheid.

Wat ons gevraagd wordt om te doen is ons er bewust van worden dat onze investering in het probleem een vervanging is voor onze angst om naar het werkelijke probleem in onze denkgeest te kijken. De rol van Jezus is om model te staan voor die plaats van Liefde en Licht die in onze denkgeest is, de plaats van de vergeving waar we naar toe moeten gaan wanneer wij proberen het probleem en de oplossing buiten ons te zien.

Dus wat de Cursus echt bedoeld met Jezus om hulp vragen is samen met hem naar onze eigen speciaalheid te kijken, maar kijken zonder er bang voor te zijn en zonder schuld. En hoe meer we dat doen, hoe meer we beginnen in te zien dat ons ego geen effect heeft - en het maakt niet uit hoe vreselijk het ego volgens ons wel is - het kan niet komen tussen de Liefde van God met ons. ‘Niet één noot in het lied van de Hemel wordt gemist’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten